©2018 by Flexine (voor wie nood heeft aan administratieve ondersteuning)

Administratieve ondersteuning

  • Flexine

GOOGLE TRANSLATE - DOEN OF NIET DOEN?

Met de opkomst van Google Translate en Artificiële Intelligentie kan je je de vraag stellen of het beroep van vertaler al dan niet achterhaald is. Om hier een oordeel over te kunnen vellen, is het van belang te weten wat vertalen is en welke kwaliteiten je hiervoor nodig hebt.

Om een tekst kwalitatief te kunnen vertalen moet je ten eerste de te vertalen tekst goed begrijpen en moet je de doeltaal goed onder de knie hebben. Dit vereist natuurlijk een gezonde dosis taalgevoel en inlevingsvermogen. Twee dingen die je niet kan verwachten van een vertaalprogramma. Google Translate kan misschien wel woorden vertalen, maar weet niet altijd precies wat je bedoelt.


Bovendien kunnen we als mens rechtstreeks vertalen van de ene naar de andere taal. We moeten daarvoor geen omweg maken naar bijv. het Engels. Dit is iets wat Google Translate voorlopig wel nog doet. Als je een Nederlandse tekst wil vertalen naar het Frans, zet Google die eerst om in het Engels en vervolgens vertaalt de computer diezelfde zin van het Engels naar het Frans. Op deze manier stapelen de vertaalfouten zich snel op.


Van de zin “Aangezien we mikken op monumentale werken is het vervoer regelen ook een hele karwei.” maakt Google Translate: “Puisque nous visons des œuvres monumentales, la réglementation des transports est aussi une corvée.” In deze vertaling vervang je “réglementation” beter door “organisation”. Réglementation betekent trouwens reglementering en niet regelen of organiseren.


Google Translate heeft het bijvoorbeeld ook heel erg moeilijk met spreekwoorden en uitdrukkingen. Elke taal heeft namelijk zijn eigen spreekwoorden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

“Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens” – Google Translate maakt hiervan: “As the clock ticks at home, it does not tick anywhere” “Met iemand in zee gaan” – Google Translate: “Go into sea with someone” “Het regent pijpenstelen” – Google Translate: “It rains pipe stealing” “De kat uit de boom proberen te kijken” – Google Translate: “Essayant de regarder le chat de l’arbre”


We kunnen dus concluderen dat Google Translate interessant is als je hier een daar een woord wil vertalen (voor eigen gebruik) of om een tekst te begrijpen. Voor iets langere teksten of voor berichten naar de buitenwereld raad ik toch aan om beroep te doen op een professionele vertaler.